SSJ 100. Первая передача

Vot_on_kakoy_-_Sukhoy_Superjet_100_akulich.org

Суперджет 100, SSJ100

Передача первого Суперджета 100. Фоторепортаж Сергея Акулича