Почему тут?

Журналист Сергей Акулич — мама — о себе

Журналист Сергей Акулич — мама — о себе