Памятник маршалу Василевскому встал в полный рост

U_pamyatnika_Vasilevskomu_-_predsedatel_Habarovskogo_zemlyachestva_Sergey_Akulich_i_syn_marshala_Igor_Vasilevskiy.